Liên hoan phim Cannes 2019 hứa hẹn nhiều hấp dẫn, Việt Nam tham gia với 2 tác phẩm

14541 - 15/08/2020