- Dịch vụ iCall bao gồm ba gói cước với các tính năng cụ thể như sau:

+ Gói cước giải trí iCall: Cung cấp thông tin giải trí sôi động như âm nhạc, nghe truyện, sức khỏe và xổ số.

+ Gói cước xổ số: Cung cấp kết quả xổ số, thống kê xổ số theo vùng miền, theo tỉnh nhanh chóng và tiện lợi nhất.

+ Gói cước iChat: Đáp ứng nhu cầu kết nối bạn bè dành cho các thuê bao Mobifone qua kênh IVR

- Đầu số dịch vụ: 1522

- Wapsite dịch vụ: http://icall.vn

Gói iCall

- Cung cấp thông tin giải trí sôi đông như âm nhạc, nghe truyện, sức khỏe và xổ số.

- Miễn phí 30 phút gọi tổng đài 1522 để nghe nội dung, từ phút 31 trở đi cước còn 40đ/1 phút.

- DK ICALL gửi 1522: 2.000đ/1 ngày

- DK ICALL7 gửi 1522: 10.000đ/7 ngày

Gói IFriend

- Đáp ứng nhu cầu kết nối bạn bè dành cho các thuê bao Mobifone qua kênh IVR

- Miễn phí 50 phút thoại tới thuê bao Mobifone mổi ngày, từ phút thứ 51 trở đi cước còn 40đ/1 phút.

- DK IK gửi 1522: 3.000đ/1 ngày

- DK IK7 gửi 1522: 15.000đ/7 ngày

Gói iChat

- Đáp ứng nhu cầu kết nối bạn bè dành cho các thuê bao Mobifone qua kênh IVR

- Miễn phí 30 phút thoại tới thuê bao Mobifone mổi ngày, từ phút thứ 31 trở đi cước còn 40đ/1 phút.

- DK IC gửi 1522: 2.000đ/1 ngày

- DK IC7 gửi 1522: 10.000đ/7 ngày

Gói kết quả xổ số

- Cung cấp kết quả xổ số, thống kê xổ số theo vùng miền, theo tỉnh nhanh chóng và tiện lợi nhất.

- Gói kết quả xổ số theo miền:

+ DK <mã miền> gửi 1522: 2.000đ/1 ngày

+ DK <mã miền>7 gửi 1522: 7.000đ/7 ngày

- Gói kết quả xổ số theo tỉnh:

DK <mã tỉnh> gửi 1522: 2.000đ/7 ngàyGói Thống kê kết quả xổ số

- Gói Thống kê kết quả xổ số theo miền:

+ TK <mã miền> gửi 1522: 2.000đ/1 ngày

+ TK <mã miền>7 gửi 1522: 7.000đ/7 ngày