- Dịch vụ iCall bao gồm các gói cước với các tính năng cụ thể như sau:

+ Gói cước iChat ngày: Kết nối 30 phút thoại miễn phí tới thuê bao MobiFone khác mỗi ngày.

+ Gói cước iChat tuần: Kết nối 100 phút thoại miễn phí tới thuê bao MobiFone khác mỗi tuần.

+ Gói cước iFriend ngày: Kết nối 50 phút thoại miễn phí tới thuê bao MobiFone khác mỗi ngày.

+ Gói cước iFriend tuần: Kết nối 150 phút thoại miễn phí tới thuê bao MobiFone khác mỗi tuần.

- Đầu số dịch vụ: 1522

- Hướng dẫn sử dụng:
http://icall.vn/huong-dan-su-dung