2

Cố níu lấy đôi tay

Hồ Quang Hiếu

3836

4

Có sao đâu

Trịnh Tuấn Vỹ

3767

5

Chỉ còn lại đây

Hồ Quang Hiếu

3725

6

Người hôm qua

Addy Trần ft Mia ft Tronie Ngo

3704

7

Chờ nhau nhé

Erik ft Suni Hạ Linh

3701

9

Chỉ là giấc mơ

Thái Tuyết Trâm

3683

10

3671