Liên hoan phim Cannes 2019 hứa hẹn nhiều hấp dẫn, Việt Nam tham gia với 2 tác phẩm

20365 - 01/10/2022