Lần đầu tiên Việt Nam có tới 3 đại diện trong top 25 cô gái đẹp nhất thế giới

7936 - 27/03/2023