Hướng dẫn sử dụng

I. Giới thiệu

+ iCall là Dịch vụ thông tin tư vấn – giải trí sôi động dành riêng cho thuê bao di động mạng MobiFone. iCall cung cấp các kênh: Giải trí (Truyện hay, Tư vấn sức khỏe, Âm nhạc), Xổ số, kết nối thoại nhanh iChat.

+ Đầu số dịch vụ: 1522

II. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

1. Đăng ký/Hủy dich vụ

STT Nội dung Loại gói Cú pháp Mức cước (VNĐ)
1 Đăng ký gói Gói cước icall theo ngày DK ICALL, hoặc ICALL 2.000/ngày
Gói cước icall theo tuần DK ICALL7 hoặc ICALL7 10.000/tuần
Gói iChat theo ngày DK2 2.000/ngày
Gói iChat theo tuần DK10 10.000/tuần
Kết quả xổ số theo miền gói ngày DK<mã miền>hoặc XS<mã miền>gửi 1522 2.000/ngày
Kết quả xổ số theo miền gói tuần DK<mã miền>7hoặc XS<mã miền>7gửi 1522 7.000/tuần
Kết quả xổ số theo tỉnh

DK<mã tỉnh>hoặc

XS<mã tỉnh>gửi 1522
2.000/tuần
Thống kê kết quả xổ số theo miền gói ngày TK<mã miền>gửi 1522 2.000/ngày
Thống kê kết quả xổ số theo miền gói tuần TK<mã miền>7 gửi 1522 7.000/tuần
2 Hủy gói cước Gói cước icall theo ngày HUY ICALL Miễn phí
Gói cước icall theo tuần HUY ICALL7 Miễn phí
Gói iChat theo ngày HUY IC Miễn phí
Gói iChat theo tuần HUY IC7 Miễn phí
Kết quả xổ số theo miền gói ngày HUY <mã miền>gửi 1522 Miễn phí
Kết quả xổ số theo miền gói tuần HUY <mã miền>7 gửi 1522 Miễn phí
Kết quả xổ số theo tỉnh HUY <mã tỉnh>gửi 1522 Miễn phí
Thống kê kết quả theo miền gói ngày HUY TK<mã miền>gửi 1522 Miễn phí
Thống kê kết quả theo miền gói tuần HUY TK<mã miền>7 gửi1522 Miễn phí
3 Lấy hướng dẫn HD gửi 1522 Miễn phí
4 Truy vấn gói cước đang sử dụng KT gửi 1522 Miễn phí
5 Khách hàng xác nhận đăng ký dịch vụ Y<Mã gói>gửi 1522 Miễn phí
6 Từ chối nhận bản tin thông báo gia hạn TC TB gửi 1522 Miễn phí
7 Nhận lại bản tin thông báo gia hạn NH TB gửi 1522 Miễn phí
8 Từ chối nhận các SMS nội dung định kỳ TC SMS gửi 1522 Miễn phí
9 Đăng ký nhận lại các SMS nội dung định kỳ DK SMS gửi 1522 Miễn phí

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Sau khi đăng ký dịch vụ, khách hàng truy cập http://icall.vn hoặc gọi lên tổng đài 1522 để sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn.

Lưu ý:

+ Gói cước được tự động gia hạn

+ Hệ thống không hỗ trợ Hủy dịch vụ qua IVR/Website. Khách hàng vui lòng Hủy dịch vụ bằng SMS theo cú pháp.

+ Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.