Thông tin gói iChat

- Gói ngày(2.000 đồng/ngày):

Cú pháp đăng ký: DK IC gửi 1522

Hoặc Đăng ký

Ưu đãi: 30 phút thoại nội mạng miễn phí qua 1522 mỗi ngày, từ phút thứ 31 cước 40đ/phút

- Gói tuần(10.000 đồng/tuần):

Cú pháp đăng ký: DK IC7 gửi 1522

Hoặc Đăng ký

Ưu đãi: 100 phút thoại nội mạng miễn phí qua 1522, từ phút 101 cước 40đ/phút

HDSD: Sau khi đăng ký thành công bạn thực hiện bấm 15220903xxxxxx để gọi điện đến thuê bao MobiFone khác và nhận Ưu đãi từ gói cước iChat, trong đó 0903xxxxxx là số điện thoại MobiFone cần gọi.