Thông tin gói iChat

- Gói Ngày (2.000 đồng/ngày):
Có 30 phút liên lạc nội mạng MobiFone miễn phí mỗi ngày, từ phút thứ 31 giá cước 40đ/phút. Để đăng ký, soạn DK IC gửi 1522
Hoặc Đăng ký
- Gói Tuần (10.000 đồng/tuần):
Có 100 phút liên lạc nội mạng MobiFone miễn phí mỗi tuần, từ phút thứ 101 giá cước 40đ/phút. Để đăng ký, soạn DK IC7 gửi 1522
Hoặc Đăng ký