Chính sách và quy định chung


Dịch vụ iCall cung cấp các kênh Tin tức, Giải trí (Video hot, Âm nhạc, Radio Show, Truyện kinh dị, Truyện hài, Sức khỏe), Xổ số, Kết nối thoại nhanh iChat… tại website và wapsite dịch vụ.
Bản Quy chế này được áp dụng đối với các Khách hàng tham gia Website thương mại điện tử icall.vn.
Các điều khoản sử dụng này được qui định trên trang website icall.vn và sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa các Khách hàng và icall.vn liên quan tới hoạt động trên trang website icall.vn. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra tại website này.
Icall.vn có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung tại website thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc cá nhân tiếp tục sử dụng trang web sau khi icall.vn bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi đó.

Hướng dẫn mua hàng:

1. Các điều kiện giao dịch chung

- Icall.vn không giới hạn Khách hàng về vị trí địa lý, độ tuổi. Để tham gia sử dụng dịch vụ của icall.vn, bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây để có thể dễ dàng mua các nội dung được đăng tải trên icall.vn:
Thuê bao sử dụng máy điện thoại có hỗ trợ tính năng GPRS/EDGE/3G.
Thuê bao đang trong vùng phủ sóng GPRS/EDGE/3G.
- Giá cước sử dụng

2. Quy trình giao dịch
2.1. Quy trình đăng ký gói cước

Đăng ký qua SMS

STT Nội Dung Gói Cước Cú pháp Mức cước
1 Đăng ký gói Gói icall theo ngày DK ICALL hoặc ICALL gửi 1522 gửi 1552 2.000/ngày
Gói cước icall theo tuần DK ICALL7 hoặc ICALL7 gửi 1522 gửi 1552 10.000/tuần
Gói iChat theo ngày DK IC hoặc IC gửi 1522 2.000/ngày
Gói iChat theo tuần DK IC7 hoặc IC7 gửi 1522 10.000/tuần
Kết quả xổ số theo miền gói ngày DK < mã miền > hoặc XS < mã miền > gửi 1552 2.000/ngày
Kết quả xổ số theo miền gói tuần DK < mã miền >7 hoặc XS < mã miền>7 gửi 1522 7.000/tuần
Kết quả xổ số theo tỉnh DK < mã tỉnh > hoặc XS < mã tỉnh > gửi 1552 2.000/tuần
Kết quả xổ số online theo ngày DKON hoặc XSON gửi 1522 2.000/ngày
Kết quả xổ số online theo tuần DKON7 hoặc XSON7 < mã miền >7 gửi 1552 7.000/ngày
Thống kê kết quả xổ số theo miền gói ngày TK < mã miền > gửi 1552 2.000/ngày
Thống kê kết quả xổ số theo miền gói tuần TK < mã miền > 7 gửi 1552 7.000/tuần
Thống kê kết quả xổ số online gói ngày TKON gửi 1552 2.000/ngày
Thống kê kết quả xố số online gói tuần TKON7 gửi 1552 7.000/tuần
2 Hủy dịch vụ Gói icall theo ngày HUY ICALL gửi 1522 gửi 1552 miển phí
Gói cước icall theo tuần HUY ICALL7 gửi 1552 miễn phí
Gói iChat theo ngày HUY IC gửi 1522 miễn phí
Gói iChat theo tuần HUY IC7 gửi 1522 miễn phí
Kết quả xổ số theo miền gói ngày HUY < mã miền > gửi 1552 miễn phí
Kết quả xổ số theo miền gói tuần HUY 7 gửi 1552 miễn phí
Kết quả xổ số theo tỉnh HUY < mã tỉnh > gửi 1552 miễn phí
Kết quả xổ số online theo ngày HUY XKON gửi 1552 miễn phí
Kết quả xổ số online theo tuần HUY DKON7 gửi 1552 miễn phí
Thống kê kết quả xổ số theo miền gói ngày HUY TK < mã miền > gửi 1552 miễn phí
Thống kê kết quả xổ số theo miền gói tuần HUY TK < mã miền > 7 gửi 1552 miễn phí
Thống kê kết quả xổ số online gói ngày HUY TKON gửi 1552 miễn phí
Thống kê kết quả xố số online gói tuần HUY TKON7 gửi 1552 miễn phí
3 Lấy Hướng dẫn HD gửi 1522

4 Kiểm tra gói cước KT gửi 1522